مهندسی عمران

رتبه یک مجموعه مهندسی عمران کنکور دکترای سال ۹۳

داستان موفقیت
رتبه یک مجموعه مهندسی عمران کنکور دکترای سال ۹۳
امين واعظ زاده

محیط دانشگاه شریف، رقابتی است

این که شمارا دکتر خطاب کنند، چقدر در این که برای درس خواندن در مقطع دکترا ترغیب شوید، تاثیرگذار بود؟

به نظرم تا حدودی تاثیر دارد.

خب بجز این موضوع چه دلایل دیگری شما را برای درس خواندن در مقطع دکترا ترغیب کرد؟

اولین علت، علاقه به تحصیل بود. من به ادامه تحصیل علاقه دارم و کسب موقعیت شاخص تر در رشته ای که در آن درس می خوانم هم مهم بود.

چقدر برای پذیرفته شدن در مقطع دکتری تلاش کردید؟

به طور کلی دانشگاه صنعتی شریف طوری است که در آن استادها از دانشجوها خیلی کار می کشند. دانشجوها در این دانشگاه مجبورند تلاش کنند چون محیط رقابتی است. من هم در طول 6 سال درس خواندن در این دانشگاه در رقابت سنگین قرار داشتم. اما به صورت جدي برای دکترا، دو ماه مانده به کنکور شروع به درس خواندن کردم. روزی 7 ساعت درس می خواندم. زبان و حفظ لغات را هم از شهریور شروع کردم.

علاوه بر این که در فضای رقابتی دانشگاه صنعتی شریف، پایه شما قوی شد، چه عوامل دیگری در کسب رتبه شما تاثیرگذار بود؟

عامل اصلی، خواندن کتاب و جزوات مرجع بود. این طور نبود که صرفا برای تست زدن درس بخوانم. از مراجعی که کامل است و هیچ موضوعی در آن ها از قلم نیفتاده، استفاده می کردم. جزوات اساتید و جزوات دانشگاه را هم مطالعه کردم.

فکر می کنید درس خواندن برای کنکور دکترا و درس خواندن برای کنکور کارشناسی ارشد چه شباهت ها و تفاوت هايي با هم دارند ؟

در دکتری، نمونه سئوالات کم است و از هر درس سئوالات کمی می آید، اما زمان پاسخگویی زیاد است و به همین دلیل احتیاجی نیست داوطلب دروس تخصصی را به صورت تستی بخواند. وقت برای پاسخگویی هست و باید درس ها را به صورت مفهومی خواند.

آیا فکر کرده اید بعد از دکتری چه آینده ای پیش روی شما است؟

فکر کرده ام. احساس می کنم مدرک دکتری، مسیرهای بیشتری را باز می کند و آدم انتخاب های بیشتری پیش رو دارد. بعد از این مقطع می توان استاد دانشگاه شد، یا شرکت تاسیس کرد. من هنوز بین این دو انتخاب نکرده ام.

حالا که یک سال از درس خواندن شما در مقطع دکتری گذشته، این مقطع توانسته است انتظارات علمی شما را برآورده کند؟

بله، توانسته است.

پارسه در موفقیت شما چه نقشی را ایفا کرد؟

به صورت مستقیم نتوانستم دروس اختصاصی را ارزیابی کنم. دروس عمومی پارسه خوب بود. مهم ترین اصل، یاد گرفتن تست زنی و مهارت تست زنی است. درس های اختصاصی، بیشتر مفهومی است. از درس های زبان و هوش استفاده کردم و از درس های عمومی راضی بودم.

 

امين واعظ زاده
عامل اصلی موفقیت خود را خواندن کتاب و جزوات مرجع می داند. این طور نبود که «امین واعظ زاده» فقط برای تست زدن درس بخواند. او درس ها را به صورت مفهومی مطالعه می کرد. قرار گرفتن در جو دانشگاه صنعتی شریف هم باعث شده بود تا در درس ها قوی باشد. این دلایل باعث شد تا واعظ زاده، رتبه یک مجموعه مهندسی عمران، سازه را در کنکور دکترای سال 1392 کسب کند.