هيچ وقت دلسرد نشدم

داستان موفقیت
هيچ وقت دلسرد نشدم
مريم احمدي

 رتبه 8 مجموعه زراعت در کنکور دکترای سال 1391

مهر امسال وارد ترم چهارم مقطع دکتری می شود. «مریم احمدی» که در دانشگاه خرم آباد درس می خواند، سال 1391 در کنکور مقطع دکتری شرکت کرد و توانست رتبه 8 مجموعه زراعت، اصلاح نباتات را در کنکور دکترای سال 1391 را به دست بیاورد. احمدی، از جدیت و پشتکار خود و حمایت خانواده اش به عنوان مهم ترین عواملی که باعث موفقیتش شد، نام می برد.

این که دکتر صدایش کنند، چندان برایش اهمیتی نداشت، بیشتر می خواست که به اهداف خود برسد. «مریم احمدی» که توانسته در کنکور دکترای سال 1391 رتبه 8 مجموعه زراعت، اصلاح نباتات را به دست بیاورد، دراین باره این طور توضیح می دهد:«برای من چیزهای دیگری مهم بود. اول این که به رشته تحصیلی خودم علاقه داشتم. دومین دلیل این که در مقطع دکتری شرکت کردم، به دست آوردن آینده شغلی بهتر بود. بجز این دو برای خانواده ام اهمیت داشت که به ادامه تحصیل در مقطع دکتری بپردازم.»

اما آیا درس خواندن در مقطع دکتری می تواند این آینده شغلی را که احمدی می خواست، فراهم کند؟ می گوید:«مطمئن نیستم، اما در تلاش هستم که این اتفاق رخ بدهد.»

او برای پذیرفته شدن در مقطع دکتری به صورت شبانه روزی تلاش کرد و با تلاش های خودش و حمایت خانواده توانست به این هدف دست یابد. وی در پاسخ به  این پرسش که مهم ترین دلیلی که باعث موفقیت او شد چه بود، می گوید:«پشتکار و جدیت داشتم و هیچ وقت دلسرد نشدم.»

از نظر این رتبه 8 مجموعه زراعت، اصلاح نباتات، درس خواندن در مقطع دکتری به درس خواندن در مقطع کارشناسی ارشد هیچ شباهتی ندارد و بسیار سخت تر است:«حجم درس های مقطع دکتری خیلی بیشتر است. مقطع دکتری، آزمون جامع دارد که خیلی سنگین است. اغلب کتاب ها به زبان لاتین است. مقالات را باید به زبان لاتین خواند و پیچیدگی های مخصوص خودش را دارد.»

آینده ای که وی برای خود ترسیم کرده این است که بتواند به عنوان استاد مشغول به تدریس شود و اگر این امکان وجود نداشته باشد، طبق توانایی های خود در یک محیط مشغول به کار می شود.

درباره نقش موسسه پارسه در موفقیت خود می گوید:«در کلاس های استعداد تحصیلی و زبان موسسه پارسه شرکت کردم. در کنکور ارشد هم از جزوات پارسه استفاده کردم. آزمون های پارسه خیلی به من کمک کرد. سئوالات آزمون ها به سئوالات کنکور نزدیک بود.»