مهندسی مکانیک

حسم عالي است

داستان موفقیت
حسم عالي است
محمود عسگري سوادجاني

رتبه 3 مهندسی هوافضا در کنکور دکترای سال 1391

جزو داوطلبانی بود که پیش از ورود به مقطع دکتری درباره آن تحقیق کرد. این موضوع باعث شد تا «محمود عسگری سوادجانی»، انتظاراتش را متناسب با مقطع دکتری تنظیم کند. عسگری در کنکور دکترای سال 1391 رتبه 3 مهندسی هوافضا را کسب کرد. وی درباره نقش پارسه در این موفقیت هم می گوید:«پارسه، عالی بود. با خیلی ها این موضوع را مطرح کرده ام که منابع پارسه خوب است. این موسسه را به دوستانم توصیه کرده ام.»

حالا که در مقطع دکتری درس می خوانید، از تحصیل در این مقطع چه حسی دارید؟

به خاطر این که دانشجوی دکتری هیچ درآمدی ندارد، خوب نیست. درس خواندن در این مقطع برای آن هایی که درآمد ندارند، خیلی سخت است. آن ها از نظر مالی تحت فشار هستند که باعث می شود روی درس خواندنشان تاثیر منفی بگذارد. من شرکت دانش بنیان دارم و از این موضوع استثنا هستم.

شما چه حسی دارید؟

حسم عالی است و هر لحظه هم بهتر می شود.

از درس خواندن در مقطع دکترا چه انتظاراتی داشتید؟

انتظارهای زیادی از درس خواندن در این مقطع داشتم. اولین موضوع این بود که دید بازتری نیست به پروژه هایی که در صنعت انجام می شود، پیدا کنم. داشتن دید باز کمک می کند بهتر پروژه بگیرم. ضمن این که در محیط های صنعتی برای ارائه پروژه به افراد به مدرک دکترا نگاه می کنند و از این نظر درس خواندن در مقطع دکترا به من کمک می کند تا از پرستیژ درس خواندن در مقطع دکترا استفاده کنم.

درس خواندن در این مقطع توانسته انتظارات شما را برآورده کند؟

من شرایط درس خواندن در مقطع دکتری را می دانستم. مطلع بودم که درس خواندن در این مقطع درآمدی ندارد. انتظار خیلی زیادی نداشتم.

این ترم درگیر چه برنامه هایی هستید؟

روی پروژه های صنعتی کار می کنم. پایان نامه ام کاملا مرتبط با صنعت است.

درس خواندن در مقطع دکتری چقدر از درس خواندن در مقاطع دیگر متفاوت است؟

درس خواندن در مقطع دکتری با درس خواندن در مقاطع دیگر کاملا متفاوت است و به نظرم خیلی سخت تر از مقاطع دیگر است. ضمن این که در آن زمان بیشتری داری و می توانی روی پروژه ها بیشتر فکر کنی و تمرکز بیشتری داشته باشی.

برای پذیرفته شدن در مقطع دکتری از تفریحات خود کم کردید؟

می توان گفت برای کنکور دکتری باید از بعضی تفریح ها کم کرد، اما من خیلی این طور نبودم.

نقش موسسه پارسه در موفقیت شما چه بود؟

پارسه، عالی بود. با خیلی ها این موضوع را مطرح کرده ام که منابع پارسه خوب است. این موسسه را به دوستانم توصیه کرده ام. کلاس ریاضی دکتر معتقدی عالی است و من به دوستانم توصیه می کنم که کتاب های او را بخوانند. کلاس زبان دکتر البرزی هم خوب بود. موسسه پارسه، خیلی خوب است.