مهندسی کامپیوتر

معرفی بیمه ارشد مهندسی کامپیوتر

معرفی بیمه ارشد

طرح  بیمه ارشد چیست؟

بیمه ارشد پارسه متعهد می شود در صورت کسب امتیازهای لازم، داوطلب در سطحی از آمادگی قرار می گیرد که در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته می شود و در غیر اینصورت موسسه پارسه شهریه آزمون ها را به داوطلب عودت خواهد نمود.

جهت استفاده از شرایط بیمه، داوطلب می بایست در تمامی آزمونهای موسسه شرکت کند و در آزمون نهایی حد نصاب امتیاز مورد نظر را کسب نماید.

 

شرایط ثبت نام

ثبت نام در آزمون به صورت کامل (+5+3) از هر مسیر دلخواه(بینهایت آزمون، 5مرحله دانشیار یا 5مرحله حضوری، 3 مرحله جامع)

شرایط امتیازی

  1.       به 10% امتیاز در رشته اش برسد و حداقل 10% تخفیف بگیرد (یعنی اگر امتیاز رشته 5000  باشد باید به 500 برسد)
  2.       در آخرین آزمون از سه مرحله جامع حضوری حدنصابی که در هر رشته اعلام شده است را کسب کند.
 

 

حد نصاب علمی چیست ؟

حد نصاب علمی هر رشته با توجه به حداقل میانگین قبولی در کنکور سراسری سال گذشته تعیین شده است. در صورتیکه دانشجو در هر آزمون حد نصاب علمی را کسب نماید، امتیاز آن آزمون را دریافت می نماید.

جدول حد نصاب رشته های مختلف