راه اندازی مراکز مجهز مشاوره در واحدهای بزرگ دانشگاه آزاد

اخبار آموزش عالی
راه اندازی مراکز مجهز مشاوره در واحدهای بزرگ دانشگاه آزاد
سه شنبه - ١٨ اسفند ١٣٩۴

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: درحال حاضر ۲۵۲ مرکز مشاوره دانشجویی در واحدهای این دانشگاه وجود دارد که درحال راه اندازی مراکز مشاوره مجهز در واحدهای بزرگ هستیم.

طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به آسیب های مختلفی که جوانان با آنها مواجه هستند دانشگاه آزاد برنامه دارد مراکز مشاوره مجهز در واحدهای بزرگ این دانشگاه در استان های مختلف راه اندازی کند.

وی افزود: درحال حاضر ۲۵۲ مرکز مشاوره در واحدهای دانشگاه آزاد مشغول به فعالیت هستند که درحال تدوین آیین نامه ای برای مراکز مشاوره دانشگاه هستیم تا بتوانیم مراکز مشاوره مجهز با محوریت ارائه خدمات به دانشجویان و مردم مختلف جامعه راه اندازی کنیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: برنامه داریم مراکز مشاور جدید این دانشگاه با تخصص های مختلف اجتماعی، فرهنگی، دینی، فلسفی و سیاسی راه اندازی شوند چراکه جوانان در تمامی این حوزه ها نیازمند راهنمایی هستند.

هاشمی عنوان کرد: در جامعه امروزی جوانان با پرسش های زیادی روبرو هستند و اگر به پرسش های جوانان پاسخ داده نشود جوانان با چالش های جدی مواجه خواهند شد.