مهندسی برق

•برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد مهندسی برق - دوره تابستان 95

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

گرايش : الكترونيك ـ قدرت ـ مخابرات ـ كنترل ـ راه‌آهن برقي ـ مهندسي پزشكي

شروع دوره : تابستان95

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

استاد

گروه

روز

ساعت

دروس پايه و مشترک

زبان عمومی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

17-21

زبان تخصصی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

14-17

رياضي مهندسي

60

60-600

مهندس شادلو

A

چهارشنبه

08-12

B

پنج‌شنبه

12-16

C

جمعه

08-12

معادلات

30

30-300

مهندس شادلو

A

چهارشنبه

12-14

مهندس شادلو

B

پنج‌شنبه

16-18

آمار

45

45-450

مهندس رضوی

A

پنج‌شنبه

16-19

مدار الكتريكي (1 و 2)

60

60-600

دکتر عبدالعالی

مهندس رجبعلی پناه

A

پنج‌شنبه

08-12

B

جمعه

12-16

سيستم‌هاي كنترل خطي

45

45-450

دکتر شمسی

A

چهارشنبه

14-17

كنترل

الكترونيك

60

60-600

مهندس ریحانی

A

پنج‌شنبه

12-16

B

جمعه

08-12

تجزيه و تحليل سيستم

60

60-600

مهندس ریحانی

A

پنج‌شنبه

08-12

B

جمعه

12-16

ماشین های الکتریکی 45 45-450 مهندس دولتیان A چهارشنبه 17-20

قدرت و راه‌آهن برقي

الكترومغناطيس

45

45-450

دکتر عبدالعالی

مهندس فاخری

A

جمعه

17-20

ماشین های الکتریکی 45 45-450 مهندس دولتیان A چهارشنبه 17-20
بررسی سیستم های قدرت 30 30-300 مهندس دولتیان A پنج شنبه 18-20

الكترونيك، مخابرات و بيوالكترونيك

الكترومغناطيس

45

45-450

دکتر عبدالعالی

مهندس فاخری

A

جمعه

17-20

الكترونيك (1 و 2)

60

60-600

مهندس ریحانی

A

پنج‌شنبه

12-16

B

جمعه

08-12

تجزيه و تحليل سيستم

60

60-600

مهندس ریحانی

A

پنج‌شنبه

18-12

B

جمعه

12-16

 

1-هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.