مهندسی کامپیوتر

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد تابستان95- مهندسی کامپیوتر

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

گرايش : نرم افزار - معماري - هوش مصنوعي

شروع دوره : تابستان 95

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

استاد

گروه

روز

ساعت

زبان

زبان تخصصی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

17-21

زبان تخصصی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

14-17

دروس ریاضیات

رياضي مهندسي

60

60-600

استاد شادلو

A

پنجشنبه

12-16

آمار

45

45-450

استاد رضوی

A

پنجشنبه

16-19

ساختمان گسسته

60

60-600

استاد یوسفی

A

یکشنبه

16-20

دروس مشترک

ساختمان داده وطراحی الگوریتم

90

90-900

استاد یوسفی

A

جمعه

08-14

مدار منطقي

45

45-450

استاد یوسفی

A

چهارشنبه

17-20

معماري کامپیوتر

45

45-450

استاد یوسفی

A

یکشنبه

13-16

نظريه زبان­ها و ماشین­ها

45

45-450

استاد شاپوری

A

سه شنبه

17-20

استاد طاهرپور B جمعه 15-18

سيستم عامل

60

60-600

استاد سلامی

A

پنجشنبه

08-12

تخصصی نرم افزار

پایگاه داده

45

45-450

استاد سلامی

A

دوشنبه

17-20

- - - - - - -

تخصصی
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

45

45-450

استاد دودانگه

A

شنبه

17-20

- - - - - - -

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.