مهندسی مکانیک

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد تابستان95- مهندسی مکانیک

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

گرايش: طراحي كاربردي ـ تبديل انرژي

شروع دوره : تابستان 95

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

مهندس

گروه

روز

ساعت

زبان عمومی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

17-21

زبان تخصصی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

14-17

ریاضی مهندسی

60

60-600

مهندس شادلو

A

چهارشنبه

08-12

B

پنج شنبه

12-16

C

جمعه

08-12

معادلات

30

30-300

مهندس شادلو

A

چهارشنبه

12-14

مهندس شادلو

B

پنج‌شنبه

16-18

ریاضی عمومی

60

60-600

مهندس انصاری

A

یکشنبه

17-21

B

پنجشنبه

18-12

استاتيك

30

60-600

مهندس شادلو

A

چهارشنبه

18-20

مقاومت مصالح

45

45-450

مهندس شادلو

A

چهارشنبه

15-18

طراحي اجزا

45

45-450

دکتر گمار

A

پنج‌ شنبه

18-21

انتقال حرارت

45

45-450

دکتر لک

A

جمعه

15-18

ترموديناميك

30

30-300

دکتر لک

A

جمعه

18-21

مكانيك سيالات

45

45-450

دکتر لک

A

جمعه

12-15

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.