مدیریت اجرایی

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد 95- مدیریت اجرائی و MBA

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

گرايش : مديريت اجرايي و مديريت امور شهري -  MBA

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

مهندس

گروه

روز

ساعت

مدیریت اجرایی و مدیریت امور شهری

 

استعداد و آمادگی تحصیلی

60 60-600 استاد طورانی / استاد مروج A شنبه 17-20
B پنجشنبه 12-16
تئوری مدیریت 60 60-600 دکتر محرابیون A جمعه 09-13
B چهارشنبه 13-17

دانش مسایل روز

30 30-300 استاد مروج A چهارشنبه 17-21

زبان تخصصی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

14-17

زبان عمومی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

17-21

ادبیات فارسی

30

30-300

استاد غلامی کلیشمی

A

پنجشنبه

12-16

MBA

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

60-600

استاد طورانی / استاد مروج

A

شنبه

12-16

B پنجشنبه 12-16

ریاضی عمومی

60

60-600

مهندس انصاری

A

یکشنبه

17-21

B

پنجشنبه

08-12

زبان ویژه MBA 60 60-600 استاد عالم زاده A دو شنبه 17-21

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.