برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد 95- مهندسی شیمی

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد 95- مهندسی شیمی
سه شنبه - ٢۵ خرداد ١٣٩۵

درس

ساعت شهريه (هزارتومان) استاد گروه روز ساعت
زبان عمومی 45 45-450 استاد عالم زاده A سه شنبه 17-21
زبان تخصصی 45 45-450 استاد عالم زاده A 2 جلسه در هفته 14-17
انتقال جرم 28 600 دکتر میرزازاده A 2 جلسه در هفته هر جلسه 3 ساعت
عملیات واحد 32 دکتر میرزازاده A 2 جلسه در هفته هر جلسه 3:30
انتقال حرارت 36 360 دکتر میرزازاده A 2 جلسه در هفته هر جلسه 3:30
کنترل فرآیند 24 240 دکتر میرزازاده A 2 جلسه در هفته هر جلسه 2:30 ساعت
ریاضی کاربردی 45 450 دکتر طاهری A 2 جلسه در هفته هر جلسه 4:30 ساعت
طراحی رآکتور 45 450 دکتر طاهری A 2 جلسه در هفته هر جلسه 4:30 ساعت
مکانیک سیالات 45 450 دکتر طاهری A 2 جلسه در هفته هر جلسه 4:30 ساعت
ترمودینامیک 45 450 دکتر طاهری A 2 جلسه در هفته هر جلسه 4:30 ساعت

 

توجه: طول دوره به صورت فشرده در 10 هفته تشکیل خواهد شد که در 5 هفته دروس مربوط به دکتر میرزازاده ارائه خواهد شد و در 5 هفته دروس مربوط به دکتر طاهری ارائه خواهد شد.

با توجه به آنکه آقایان دکتر میرزازاده و دکتر طاهری به صورت پروازی از خارج تشریف می آورند اعلام روز و ساعت کلاس ها تا پایان تیرماه اعلام خواهد شد.

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.