مدیریت

برنامه کلاسهای حضوری ارشد تابستان 95- مجموعه مدیریت

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

شروع دوره : تابستان95

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

استاد

گروه

روز

ساعت

دروس مشترک

 

آمار و احتمال

60 60-600 استاد طورانی A پنجشنبه 17-21
B جمعه 13-17
ریاضی 60 60-600 استاد انصاری A چهارشنبه 17-21
B پنجشنبه 13:30-17
تئوری مدیریت 60 60-600 دکتر محرابیون A جمعه 09-13
B چهارشنبه 13-17
اقتصاد خرد و کلان 60 60-600 دکتر صادقین A دوشنبه 16:30-20:30
مدیریت از دیدگاه اسلام 30 30-300 دکتر احسانی A جمعه 17-20

زبان تخصصی

45 45-450 استاد عالم زاده A سه شنبه 14-17
زبان عمومی 45 45-450 استاد عالم زاده A سه شنبه 17-21
بازرگانی و منابع انسانی بازاریابی 45 45-450 استاد مروج A پنجشنبه 09-13
B یکشنبه 17-20:30
تحقیق در عملیات

45

45-450

دکتر قمی

A

شنبه

13-17

فنآوری اطلاعات(IT)

بازاریابی

45

45-450

​استاد مروج

A

پنجشنبه

09-13
B یکشنبه 17-20:30
مدیریت تولید 30 30-300 دکتر احسانی A جمعه 13-17
صنعتی و تکنولوژی ​تحقیق در عملیات 45 45-450 دکتر قمی A شنبه 13-17
مدیریت تولید 30 30-300 دکتر احسانی A جمعه 13-17
کار آفرینی بازاریابی 45 45-450 مهندس مروج A پنج شنبه 9-13
B یکشنبه 17-20:30
مالی حسابداری مالی صنعتی 52 590

دکتر کرمی

استاد حسینی نژاد

A یکشنبه 16-20
مدیریت مالی و ریسک 90 850

دکتر مناجاتی

دکتر گرجی آرا

A

دوشنبه

پنجشنبه

17-20

08-12

 

1-هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.