فیزیک

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد تابستان95 - فیزیک

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

زبان عمومی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

17-21

زبان تخصصی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

14-17

ترمودینامیک و مکانیک آماری و فیزیک مدرن

30

300

دکتر بهتاج

A

پائیز

-

فیزیک پایه 1و2و3

45

450

دکتر بهتاج

A

پائیز

-

ریاضی فیزیک

45

450

دکتر بهتاج

A

پائیز

-

مکانیک کوانتوم

45

450

دکتر بهتاج

A

پنج شنبه

09-13

مکانیک کلاسیک

30

300

دکتر بهتاج

A

جمعه

09-13

الکترومغناطیس

45

450

دکتر بهتاج

A

پنج شنبه

14-18

 
 
 

توجه: دروس ترمودینامیک و مکانیک آماری و فیزیک مدرن، فیزیک پایه 1و2و3، ریاضی فیزیک در صورت به حد نصاب رسیدن تشکیل خواهد شد و در غیر اینصورت در ترم پاییز ارائه خواهد شد.

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.