مهندسی صنایع

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد 95- مهندسی صنایع

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

مهندسی صنایع، سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، سیستم و بهره وری

شروع دوره : تابستان95

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

استاد

گروه

روز

ساعت

زبان عمومی 45 45-450

استاد عالم زاده

A سه شنبه 17-21

زبان تخصصی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

14-17

ریاضی عمومی

60 60-600

استاد انصاری

A

یکشنبه

17-21

B

پنج‌شنبه

08-12

آمار و احتمال

90

90-900

دکتر پورسلطان

A

چهارشنبه

16-21

تحقیق در عملیات (1 و 2)

90

90-900

دکتر قمی

A

پنج‌شنبه

18-21

جمعه

18-21

کنترل موجودی

45

45-450

دکتر پورسلطان

A

جمعه 13-17
 

1-هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.