حسابداری

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد 95 - حسابداری

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته حسابداری

شروع دوره : تابستان95

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

استاد

گروه

روز

ساعت

آمار و احتمال

60 60-600 استاد طورانی A پنجشنبه 17-21
B جمعه 13-17
ریاضی 60 60-600 استاد انصاری A چهارشنبه 17-21
B پنجشنبه 13:30-17

زبان تخصصی

45 45-450 استاد عالم زاده A سه شنبه 14-17
زبان عمومی 45 45-450 استاد عالم زاده A سه شنبه 17-21
حسابداری صنعتی 52 540   A پنجشنبه 14-19
B جمعه 08-13
حسابداری مالی

80

740

 

A

پنجشنبه

14-19
B

پنجشنبه

08-13
حسابرسی 40 350   A یکشنبه 16-20
 

1-هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.