صنایع غذایی

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد 95- مهندسی صنایع غذایی

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

شروع دوره : تابستان95

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

استاد

گروه

روز

ساعت

زبان عمومی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

17-21

زبان تخصصی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

14-17

رياضي

60

60-600

استاد انصاری

A

چهارشنبه

17-21

B

پنج شنبه

13:30-17

شیمی مواد غذایی

60

60-600 دکتر هماپور

A

پنج شنبه

08-12

اصول مهندسی و طراحی کارخانجات

60 60-600 دکتر هماپور

A

پنج شنبه 13-17
 

1-هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.