برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی مهندسی مکانیک- تابستان 95

اخبار پارسه
برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی مهندسی مکانیک- تابستان 95
جمعه - ١۵ مرداد ١٣٩۵

رشته مهندسي مكانيك

 

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

600

استاد طورانی / استاد مروج

A

شنبه

21-17

زبان عمومی

60

600

دکتر فتحی

A

یکشنبه

21-17

دروس تخصصی

دینامیک

60

600

-

-

-

ترم پاییز تشکیل می شود

ترمودینامیک

30

300-30

دکتر لک

A

جمعه

20ـ18

مقاومت مصالح

45

450-45

استاد شادلو

A

چهارشنبه

18ـ15

 

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.        

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.