برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی مهندسی عمران- تابستان 95

اخبار پارسه
برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی مهندسی عمران- تابستان 95
جمعه - ١۵ مرداد ١٣٩۵

رشته مهندسي عمران

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

600

استاد طورانی / استاد مروج

A

شنبه

21-17

زبان عمومی

60

600

دکتر فتحی

A

یکشنبه

21-17

دروس تخصصی

ریاضی عمومی

60

600-60

مهندس انصاری

A

یکشنبه

21ـ17

B

پنجشنبه

12ـ8

مکانیک جامدات

120

690

دکتر فنایی

A

چهارشنبه

پنج شنبه

13-8

مکانیک خاک

90

445

دکتر فراهانی

A

چهارشنبه

30/20-30/14

 

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.