برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی مهندسی صنایع- تابستان 95

اخبار پارسه
برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی مهندسی صنایع- تابستان 95
جمعه - ١۵ مرداد ١٣٩۵

رشته مهندسي صنايع

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

600

استاد طورانی / استاد مروج

A

شنبه

21-17

زبان عمومی

60

600

دکتر فتحی

A

یکشنبه

21-17

دروس تخصصی

مبانی آمار و احتمال

90

900-90

دکتر پور سلطان

A

چهارشنبه

21-16

تحقیق در عملیات 2و1

90

900-90

دکتر قمی

A

پنج شنبه

21-18

جمعه

21-18

کنترل موجودی

45

450-45

دکتر پور سلطان

A

جمعه

17-13

 

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.