برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی مهندسی کامپیوتر- پاییز 95

اخبار پارسه
برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی مهندسی کامپیوتر- پاییز 95
جمعه - ١۵ مرداد ١٣٩۵

رشته مهندسي كامپيوتر

 
گرایش مهندسی نرم افزار - هوش مصنوعی - معماری کامپیوتری

 

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

600

استاد طورانی

A

یکشنبه

17-19

B

پنجشنبه ​12-16

زبان عمومی

60

600

استاد عالم زاده

A

دوشنبه

17-21

دروس تخصصی

نرم افزار

ساختمان داده ها

طراحی الکوریتم

90

90-900 *

استاد یوسفی

A

چهارشنبه

09-15

جمعه

09-15

پایگاه داده پیشرفته

40

650

استاد عباسی فر

A

متعاقبا اعلام می شود

سیستم عامل پیشرفته 40 650 استاد هادی خانی A جمعه 08-12
دروس تخصصی هوش مصنوعی

ساختمان داده ها

طراحی الکوریتم

90

90-900 *

استاد یوسفی

A

چهارشنبه

09-15

جمعه

09-15

یادگیری ماشین و شناسایی الگو

40

650

استاد نمازی

A

پنجشنبه

16-20

دروس تخصصی معماری کامپیوتر مدار منطقی 45 45-450 * استاد یوسفی A جمعه 08-12
معماری کامپیوتر 45 45-450 * استاد یوسفی A چهارشنبه 16-20
معماری پیشرفته 30 500 استاد ده یادگاری A پنجشنبه 16-19
دروس تخصصی شبکه و رایانش امن سیستم عامل پیشرفته 40 650 استاد هادی خانی A جمعه 08-12
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 40 650 استاد هادی خانی A جمعه 13-17
 

 

*  1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

   2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

   3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.