برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی روانشناسی - 95

اخبار پارسه
برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی روانشناسی - 95
جمعه - ١۵ مرداد ١٣٩۵

رشته روانشناسي (1)

گرايش: روانشناسي عمومي و روانشناسي باليني

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

600

استاد طورانی / استاد مروج

A

شنبه

21-17

زبان عمومی

60

600

دکتر فتحی

A

یکشنبه

21-17

دروس تخصصی

آمار و روش تحقیق

45

450-45

استاد حبيبي

A

چهارشنبه

20ـ17

رشد و یادگیری

30

300-30

استاد مقدم

A

پنج شنبه

16ـ14

شخصیت و آسیب شناسی

30

300-30

استاد همتی

A

جمعه

17-15

 

 

توجه: درس روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی همان درس آسیبب شناسی روانی در دوره دکتری و دوره ارشد آزاد
می باشد.

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.