برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی مجموعه مدیریت - تابستان 95

اخبار پارسه
برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی مجموعه مدیریت - تابستان 95
جمعه - ١۵ مرداد ١٣٩۵

رشته  مجموعه مديريت

 

 

نام درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

600

استاد طورانی / استاد مروج

A

شنبه

21-17

زبان عمومی

60

600

دکتر فتحی

A

یکشنبه

21-17

دروس تخصصی

آمار

60

600

استاد طورانی

A

پنج شنبه

21ـ17

B

جمعه

17-13

تئوری مدیریت

60

600

دکتر محرابیون

A

جمعه

13-9

مدیریت از دیدگاه اسلام

30

300

دکتر احسانی

A

جمعه

20-17

روش تحقیق

45

450

دکتر محرابیون

A

پاییز تشکیل می شود

 

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.