برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی حسابداری - تابستان 95

اخبار پارسه
برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی حسابداری - تابستان 95
جمعه - ١۵ مرداد ١٣٩۵

رشته حسابداري

 

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

600

استاد طورانی / استاد مروج

A

شنبه

21-17

زبان عمومی

60

600

دکتر فتحی

A

یکشنبه

21-17

آمار

60

600- 60

استاد طورانی

A

پنج شنبه

21ـ17

B

جمعه

17-13

ریاضی

60

600- 60

استاد انصاری

A

چهارشنبه

21ـ17

B

پنج شنبه

17-30/13

 

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.