برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد 95 - علوم تربیتی 1

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد 95 - علوم تربیتی 1
شنبه - ١۶ مرداد ١٣٩۵

گرايش: علوم تربیتی 1

شروع دوره: تابستان 95

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

مهندس

گروه

روز

ساعت

پیش نیاز زبان

30 30-300 استا قاسمی A جمعه 10-12

زبان تخصصی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

14-17

آمار و روش تحقیق

45

45-450

استاد حبيبي

A

چهارشنبه

17-20

 

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.