برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد پاییز 95 - مجموعه شیمی

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد پاییز 95 - مجموعه شیمی
يكشنبه - ١٧ مرداد ١٣٩۵

گرایش : شیمی آلی ، شیمی معدنی ، شیمی تجزیه ، شیمی فیزیک ، شیمی دارویی

شروع دوره : پاییز 95

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

استاد

گروه

روز

ساعت

زبان عمومی 45 45-450 استاد عالم زاده A پاییز -​
زبان تخصصی 45 45-450 استاد عالم زاده A پاییز -​
شیمی معدنی 60 60-600 استاد ریاضی فر A پاییز ​-
شیمی آلی 60 60-600 دکتر محمدی A پاییز -
شیمی تجزیه 60 60-600 دکتر رحمانیان A پاییز -
شیمی فیزیک 60 60-600 دکتر نظر پرور A پاییز -
شیمی فیزیک - کوانتوم 30 30-300 دکتر نظر پرور A پاییز -
شیمی آلی - کاربرد طیف سنجی 45 45-450 دکتر محمدی A پاییز -
 
توجه: بنابر تقاضای داوطلبین محترم، تمامی دروس تخصصی مجموعه شیمی در ترم پاییز در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهند شد.

1-هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.