برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد پائیز 96

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد پائیز 96
چهارشنبه - ١ شهريور ١٣٩۶

برنامه کلاسهای موسسه آموزش عالی پارسه - ترم پائیز 96

موسسه پارسه  اقدام به برگزاری دوره های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد در دوره پائیز 96 نموده است.

لیست دروس ارائه شده در هر رشته مطابق جداول زیرمی باشد.

لازم به ذکر است جهت ثبت نام کلاس ها به همراه داشتن دو قطعه عکس و کپی کارت ملی الزامی می باشد.

 

شروع دوره: پائیز 96

برنامه کلاس های کارشناسی ارشد  گروه فنی مهندسی

مهندسی برق مهندسی کامپیوتر
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی مکانیک
مهندسی شیمی مهندسی صنایع
مهندسی عمران مهندسی مواد

 

برنامه کلاس های کارشناسی ارشد  گروه علوم انسانی

 مدیریت مدیریت کسب و کار و امور شهری
       مجموعه روانشناسی مجموعه مشاوره
  مجموعه زبان حسابداری
   

 

برنامه کلاس های کارشناسی ارشد  گروه علوم پایه
 فیزیک      شیمی
 - -

 

برنامه کلاس های کارشناسی ارشد  گروه مهندسی کشاورزی
صنایع غذایی             -

 

برنامه کلاس های کارشناسی ارشد  گروه معماری
معماری                  -
 -             -