مهندسی برق

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد- پائیز 96- مهندسی برق

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته مهندسي برق

گرايش : الكترونيك ـ قدرت ـ مخابرات ـ كنترل ـ راه‌آهن برقي ـ مهندسي پزشكي

شروع دوره: پائیز 96

عنوان درس

نام استاد

گروه

روز

ساعت

ساعت

شهریه (هزارتومان)

شهریه

 بیمه

بیمه تحصیلات تکمیلی

رياضي مهندسي

دکتر شادلو

A

چهارشنبه

16-20

60+20

650

350

طرح ممتاز بیمه تحصیلات تکمیلی: 50% تخفیف در کلیه خدمات + استرداد 100% شهریه در صورت عدم قبولی

B

پنج‌شنبه

09/30/13/30

C

جمعه

14-18

معادلات

دکتر شادلو

A

چهارشنبه

14-16

30+10

300

170

B

پنج‌شنبه

07/30-09/30

C

جمعه

18-20

آمار و احتمال مهندسی

استاد قمی

A

چهارشنبه

14-16

30+10

270

135

B

جمعه

18-20

زبان عمومی - تخصصی

استاد عالم زاده

A

شنبه

17/30-20-30

70

700

700

مدار الكتريكي (1 و 2)

مهندس رجبعلی پناه

A

پنج‌شنبه

14/30-19/30

70+20

630

315

B

جمعه

08-13

الكترونيك 2و1 و

سیستم های دیجیتال

استاد ریحانی

(حل تمرین مهندس ملکان)

A

پنج‌شنبه

09/30-14

90+20

810

405

B

جمعه

13/30-18

کنترل خطی

استاد عرب

A

جمعه

14-18

80+20

720

360

تجزيه و تحليل سيستم

استاد ریحانی

(حل تمرین مهندس نژاد محمد)

A

پنج‌شنبه

14/30-19/30

70+30

630

320

B

جمعه

08-13

تحلیل سیستم های انرژی 1

ماشین های الکتریکی 2و1

مهندس دولتیان

A

جمعه

08-13

70+20

630

315

الكترومغناطيس

مهندس فاخری

A

چهارشنبه

16-20

60+20

540

270

 

* بیمه: چنانچه قبولی دلخواه و اختیاری خود را کسب نکردید هزینه ثبت نام کاملا عودت داده می شود.

* بورسیه: چنانچه به صورت دلخواه و اختیاری شبانه قبول شوید تا سقف 2 میلیون تومان در 4 ترم کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنید.(ظرفیت طرح بورسیه محدود می باشد)

مشاوره رایگان و برنامه ریزی درسی ارسال عدد 3 به 02184388