برنامه کلاس های حضوری دکتری مهندسی برق- تابستان 97

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری دکتری مهندسی برق- تابستان 97
سه شنبه - ۵ تير ١٣٩٧

مهندسي برق

گرايش: الكترونيك - قدرت - مخابرات - كنترل - راه‌آهن برق

عنوان درس

نام استاد

گروه

روز

ساعت

تعداد

ساعت

شهریه آزاد

کلاس حضوری

(تومان)

شهریه آزاد

کلاس آنلاین

(تومان)

استعداد و آمادگی  تحصیلی

(GMAT)

استاد طورانی

A

دوشنبه و چهارشنبه

17-21

40

600/000

420/000

زبان عمومی

استاد عالم‌زاده

A

پنج‌شنبه

14-19

50

800/000

560/000

B

جمعه

14-19

رياضي مهندسي

دکتر شادلو

A

چهارشنبه

10-14

60

600/000

420/000

B

پنج شنبه

9:30-13:30

60

C

جمعه

14-18

60

مدار الكتريكي (1 و 2)

دکتر رجبعلی پناه

A

پنج شنبه

15-20

70

700/000

490/000

B

جمعه

8-13

70

الكترونيك 2و1

استاد ریحانی

A

پنج شنبه

9-14

60

600/000

420/000

B

جمعه

14-18

60

کنترل خطی

مهندس نژاد محمد

A

جمعه

14-18

60

600/000

420/000

تجزيه و تحليل سيستم

استاد ریحانی

A

پنج شنبه

15-20

70

700/000

490/000

B

جمعه

8-13

70

تحلیل سیستم های انرژی

ماشین های الکتریکی 1و2

استاد دولتیان

A

جمعه

7:30-13:30

80

800/000

560/000

الکترومغناطیس

دکتر فاخری

B

چهارشنبه

16-20

60

600/000

420/000

 
 

نام گرایش

طرح کمپین دکتری

قیمت کمپین حضوری

قیمت کمپین آنلاین

الکترونیک

ریاضی مهندسی - مدارهای الکتریکی 1و2 – الکترونیک 1و2 - مشاوره

1/625/000

1/200/000

قدرت

ریاضی مهندسی - مدارهای الکتریکی 1و2 – ماشین و بررسی - مشاوره

1/775/000

1/330/000

مخابرات

ریاضی مهندسی - مدارهای الکتریکی 1و2 – الکترومغناطیس- سیگنال - مشاوره

2/150/000

1/610/000

کنترل

ریاضی مهندسی - مدارهای الکتریکی 1و2 – سیگنال – کنترل خطی- مشاوره

2/150/000

1/610/000

مهندسی پزشکی

(تنها مرکز برگزاری)

معادلات دیفرانسیل - ریاضی 1و2- مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

+ جزوات تخصصی مربوط به مهندسی پزشکی - مشاوره

1/550/000

1/150/000

 
* تلفن ثبت نام: 02184388
مشاوره رایگان و برنامه‌ریزی درسی با اساتید و رتبه های برتر:  ارسال عدد 3 به 02184388