برنامه کلاس های حضوری دکتری - پاییز 95- مهندسی برق

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری دکتری - پاییز 95- مهندسی برق
يكشنبه - ٢١ شهريور ١٣٩۵

رشته مهندسي برق

                                                                                                 

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

600

استاد طورانی

A

یکشنبه

17-21

B

پنجشنبه

12-16

زبان عمومی

60

600

دکتر عالم زاده

A

دوشنبه

17-21

 

دروس مشترک

 

ریاضی مهندسی

60

600-60

 

استاد شادلو

 

A

چهارشنبه

08-12

B

پنج‌شنبه

12-16

C

جمعه

12-16

مدارهای الکتریکی 1و2

60

600-60

دکتر عبدالعالی

مهندس رجبعلی پناه

A

چهارشنبه

14-18

B

پنج‌شنبه

08-12

الکترونیک

الکترونیک (2)

60

600-60

مهندس ریحانی

مهندس ملکان (حل تمرین)

A

پنج‌شنبه

12-16

B

جمعه

12-16

 

مخابرات

 

الکترومغناطیس

45

450-45

دکتر عبدالعالی

مهندس فاخری

A

جمعه

16-19

تجزیه و تحلیل سیستم ها

60

600-60

مهندس ریحانی

مهندس صوته کشان

 (حل تمرین)

A

پنج‌شنبه

16-20

B

جمعه

16-20

کنترل

سیستم های کنترل خطی

45

450-45

دکتر شمسی

A

چهارشنبه

08-11

B

پنج‌شنبه

16-19

تجزیه و تحلیل سیستم ها

60

600-60

مهندس ریحانی

مهندس صوته کشان

 (حل تمرین)

A

پنج‌شنبه

16-20

B

جمعه

16-20