برنامه کلاس های حضوری دکتری - تابستان 97 - مهندسی عمران

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری دکتری - تابستان 97 - مهندسی عمران
يكشنبه - ١٢ شهريور ١٣٩۶

مهندسي عمران

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)

40

600

استاد طورانی

 A

دوشنبه و چهارشنبه

17-21

زبان عمومی

50

800

استاد عالم زاده

A

پنج‌شنبه

14-19

B

جمعه

14-19

دروس تخصصی

مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها

+ استاتیک (*)

120

980

دکتر شیرزادی

A

پنج‌شنبه

جمعه

13- 9

دینامیک سازه ها (**)

6+48

600

دکتر شیرزادی

A

پنج‌شنبه

18:30- 14:30

الاستیسیته

6+48

600

دکتر حسینی

A

جمعه

18:30- 14:30

دینامیک خاک

48

540

دکتر هادئی

A

جمعه

17:30- 14:30

پی پیشرفته

48

540

دکتر هادئی

A

جمعه

20:30- 17:30

طراحی هیدرولیکی سازه ها و

هیدرولیک پیشرفته

60

800

استاد انصاری

A

پنج‌شنبه

16-13

پنج‌شنبه

19:30- 16:30

برنامه ریزی و کنترل پروژه - روش‌های ساخت

60

800

استاد مدعو

A

چهارشنبه

13-18

آب‌های زیرزمینی پیشرفته – هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

60

800

استاد انصاری

A

چهارشنبه

16-19

 

تخفیف های ویژه:

  1. ثبت نام پک سازه (تحلیل و مقاومت + دینامیک سازه ها + الاستیسیته) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی سازه
  2. ثبت نام پک زلزله (تحلیل و مقاومت + دینامیک سازه ها + دینامیک خاک) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی زلزله
  3. ثبت نام پک ژئوتکنیک (تحلیل و مقاومت + دینامیک خاک + پی پیشرفته) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی ژئوتکنیک
  4. ثبت نام پک سازه هیدرولیکی (تحلیل و مقاومت + طراحی هیدرولیکی سازه ها + هیدرولیک پیشرفته) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی سازه هیدرولیکی
  5. ثبت نام پک مدیریت منابع آب (آب‌های زیرزمینی پیشرفته + هیدرولوژی مهندسی پیشرفته) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی مدیریت منابع آب
  6. ثبت نام پک مدیریت ساخت (برنامه ریزی و کنترل پروژه + روش‌های ساخت) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی مدیریت ساخت

*** آزمون آزمایشی شامل دروس عمومی (استعداد تحصیلی+زبان عمومی) و دروس تخصصی هر پک می باشد.

(*) این درس شامل جزوه نیمه پر با حل تمامی سوالات کنکور + 100 تست تألیفی + یک مجموعه تست 400 سواله با حل تشریحی در انتهای جزوه می باشد.

(**) این درس شامل جزوه نیمه پر با حل تمامی سوالات کنکور + 70 تست تألیفی + یک مجموعه تست 120 سواله با حل تشریحی در انتهای جزوه می باشد.