برنامه کلاس های حضوری دکتری - پاییز 95- مهندسی عمران

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری دکتری - پاییز 95- مهندسی عمران
يكشنبه - ٢١ شهريور ١٣٩۵

رشته مهندسي عمران

 

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

600

استاد طورانی

A

یکشنبه

17-21

A

پنج شنبه

12-16

زبان عمومی

60

600

دکتر عالم زاده

A

دوشنبه

17-21

دروس تخصصی

 

تحلیل و مقاومت

(ویژه دکتری)

140+10

960

دکتر شیرزادی

A

پنجشنبه جمعه

08:30-12:30

دینامیک سازه ها

48

780

دکتر شیرزادی

A

چهار شنبه

14:30-18:30

الاستیسیته

48

780

دکتر رشید نژاد

A

پنج شنبه

09-13

دینامیک خاک

45

720

دکتر هادئی

A

جمعه

13-17

پی پیشرفته

45

720

دکتر هادئی

A

جمعه

08-12