برنامه کلاس های حضوری دکتری - پائیز 96 - مهندسی عمران

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری دکتری - پائیز 96 - مهندسی عمران
يكشنبه - ١٢ شهريور ١٣٩۶

رشته مهندسي عمران

شروع دوره: پائیز 96

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

(GMAT)

40

500

استاد طورانی

A

چهارشنبه

17-21

زبان عمومی

48

528

استاد عالم زاده

A

جمعه

09-15

B

جمعه

15-20

C

چهارشنبه

13-17

دروس تخصصی

مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها

+

استاتیک

120

950

دکتر شیرزادی

A

پنج شنبه

جمعه

09-13

دینامیک سازه ها

6+48

540

دکتر شیرزادی

A

پنج شنبه

14/30-18/30

الاستیسیته

6+48

540

دکتر حسینی

A

جمعه

14/30-18/30

دینامیک خاک

48

540

دکتر هادئی

A

جمعه

14/30-17/30

پی پیشرفته

48

500

دکتر هادئی

A

جمعه

17/30-20/30

طراحی هیدرولیکی سازه ها و

هیدرولیک پیشرفته

60

800

دکتر فاضلی

A

پنج شنبه

13-16

پنج شنبه

16/30-19/30

تصفیه آب و فاضلاب و مبانی انتقال انتشار و مدل‌سازی آلاینده

60

800

استاد تقی‌پور

A

پنج شنبه

13-16

پنج شنبه

16/30-19/30

 

تخفیف های ویژه:

  1. ثبت نام پک سازه (تحلیل و مقاومت + دینامیک سازه ها + الاستیسیته) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی سازه
  2. ثبت نام پک زلزله (تحلیل و مقاومت + دینامیک سازه ها + دینامیک خاک) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی زلزله
  3. ثبت نام پک ژئوتکنیک (تحلیل و مقاومت + دینامیک خاک + پی پیشرفته) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی ژئوتکنیک
  4. ثبت نام پک سازه هیدرولیکی(تحلیل و مقاومت + طراحی هیدرولیکی سازه ها + هیدرولیک پیشرفته) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی سازه هیدرولیکی
  5. ثبت نام پک محیط زیست (تحلیل و مقاومت + تصفیه آب و فاضلاب + مبانی انتقال انتشار و مدل‌سازی آلاینده) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی سازه

*** آزمون آزمایشی شامل دروس عمومی (استعداد تحصیلی+زبان عمومی) و دروس تخصصی هر پک می باشد.