برنامه کلاس های حضوری دکتری - تابستان 96 - مهندسی عمران

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری دکتری - تابستان 96 - مهندسی عمران
يكشنبه - ٢١ شهريور ١٣٩۵

رشته مهندسي عمران

شروع دوره: تابستان 96

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

(GMAT)

40

500

استاد طورانی

A

چهارشنبه

17-21

زبان عمومی

60

720

استاد عالم زاده

A

جمعه

15-20

دروس تخصصی

 

 

مقاومت مصالح + تحلیل سازه ها + استاتیک

140+10

840

استاد شیرزادی

A

پنج شنبه

09-13

جمعه

دینامیک سازه ها

48+6

520

استاد شیرزادی

A

پنج شنبه

14:30-18:30

الاستیسیته

48+6

520

استاد حسنی

A

جمعه

14:30-18:30

دینامیک خاک

40

580

استاد هادئی

A

جمعه

14:30-17:30

پی پیشرفته

40

480

دکتر هادئی

A

جمعه

17:30-20:30

طراحی هیدرولیکی

سازه ها

40

500

استاد فاضلی

A

پنج شنبه

13-16

هیدرولیک پیشرفته

40

500

استاد فاضلی

A

پنج شنبه

16:30-19:30

تخفیف های ویژه:

  1. ثبت نام پک سازه (تحلیل و مقاومت + دینامیک سازه ها + الاستیسیته) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی سازه
  2. ثبت نام پک زلزله (تحلیل و مقاومت + دینامیک سازه ها + دینامیک خاک) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی زلزله
  3. ثبت نام پک ژئوتکنیک (تحلیل و مقاومت + دینامیک خاک + پی پیشرفته) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی ژئوتکنیک
  4. ثبت نام پک سازه هیدرولیکی(تحلیل و مقاومت + طراحی هیدرولیکی سازه ها + هیدرولیک پیشرفته) 15% تخفیف + یک آزمون آزمایشی تخصصی سازه هیدرولیکی

*** آزمون آزمایشی شامل دروس عمومی (استعداد تحصیلی+زبان عمومی) و دروس تخصصی هر پک می باشد.