مجموعه روانشناسی

برنامه کلاس های حضوری دکتری - پاییز 95- روانشناسی(1)

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته روانشناسي (1)

گرايش: روانشناسي عمومي و روانشناسي باليني

شروع دوره : پاییز 95 

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

600

استاد طورانی

A

یکشنبه

17-21

B

پنج شنبه

12-16

زبان عمومی

60

600

دکتر عالم زاده

A

دوشنبه

17-21

دروس تخصصی

آمار و روش تحقیق

60

600

استاد حبيبي

A

چهارشنبه

16-20

روانشناسی رشد

30

30-300

استاد مقدم

A

پنج شنبه

12-14

آسیب شناسی روانی

45

45-450

استاد مقدم

A

پنج شنبه

09-12

نوروسایکولوژی

45

45-450

استاد مقدم

A

سه شنبه

17-20

روانشناسی شخصیت

30

30-300

استاد مقدم

A

سه شنبه

15-17

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.