مجموعه روانشناسی

برنامه کلاس های حضوری دکتری - پائیز 96- مجموعه روانشناسی

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته مجموعه روانشناسي

گرايش: روانشناسي عمومي و روانشناسي باليني، سلامت

شروع دوره: پائیز 96

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

(GMAT)

40

500

استاد طورانی

A

چهارشنبه

17-21

زبان عمومی

48

528

استادعالم زاده

A

جمعه

09-15

B

جمعه

15-20

C

چهارشنبه

13-17

دروس تخصصی

آمار و روش تحقیق

60

600

استاد حبيبي

A

سه شنبه

16-20

روانشناسی رشد

30

300

استاد مقدم

A

چهارشنبه

17-20

آسیب شناسی روانی

40

400

استاد مقدم

A

پنج شنبه

13-17

نوروسایکولوژی

40

400

استاد مقدم

A

پنج شنبه

17-20