مهندسی فناوری اطلاعات

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد - پائیز 96 مهندسی فناوری اطلاعات

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته مهندسي كامپيوتر- IT

گرايش : تجارت الكترونيكي ـ فناوري اطلاعات ـ شبكه‌هاي كامپيوتري ـ امنيت اطلاعات

شروع دوره: پائیز 96

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

زبان عمومی و تخصصی

70

700

استاد عالم زاده

A

شنبه

17/30-20/30

ریاضی عمومی 2 و 1

70

630

استاد انصاری

A

چهارشنبه

08-13

B

یکشنبه

16-21

معادلات دیفرانسیل

30

270

استاد انصاری

A

چهارشنبه

14-16

B

یکشنبه

13-16

آمار

36

360

استاد طورانی

A

پنج شنبه 07/30-09/30

ساختمان گسسته

56

560

استاد یوسفی

A

چهارشنبه

16-20

ساختمان داده

طراحی الگوریتم

90

900

استاد یوسفی

A

چهارشنبه

08-14

B

پنج‌شنبه

14-20

سیگنال ها و سیستم ها

48

480

استاد ریحانی

A

پنج‌شنبه

14/30-19/30

B

جمعه

08-13

مدار منطقي و معماري کامپیوتر

75

600

استاد یوسفی

A

پنج‌شنبه

08-13

نظريه زبان­ها و ماشین­ها

48

480

استاد شاپوری

A

جمعه

16/30-20/30

سيستم عامل

50

400

استاد سلامی

A

پنج‌شنبه

14-18

استاد عابدسلیم

B

سه‌شنبه

15-20

پایگاه داده

40

320

استاد سلامی

A

سه شنبه

17-20

کامپایلر

48

480

استاد شاپوری

A

جمعه

12/30-16/30

هوش مصنوعی

48

384

استاد شکری

A

شنبه

17-21

استاد شاهی

B

سه‌شنبه

16/30-20/30

مدار الکتریکی

60

480

استاد توسلی

A

جمعه

13-17

الکترونیک دیجیتال و VLSI

80

800

استاد یلمه

A

شنبه

15-20

شبکه‌های کامپیوتری 70 560 استاد رضوانی

A

دوشنبه 15-21
مهندسی نرم افزار 45 360 استاد رضوانی

A

یکشنبه 17-21