مجموعه مدیریت

برنامه کلاس های حضوری دکتری - تابستان 96- مجموعه مدیریت

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته  مجموعه مديريت

شروع دوره: تابستان 96

 

نام درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

(GMAT)

40

500

استاد طورانی

A

چهارشنبه

17-21

زبان عمومی

60

720

استاد عالم زاده

A

جمعه

15-20

دروس مشترک

 

آمار و احتمال

60

600

استاد طورانی

A

سه شنبه

17-21

تئوری مدیریت

60

560

استاد محرابیون

A

جمعه

08-12

مدیریت از دیدگاه اسلام

32

330

استاد احسانی

A

جمعه

17-21

بازرگانی

بازاریابی پیشرفته

60

600

استاد مروج

A

یکشنبه

17-21

فناوری اطلاعات (IT)

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

20

 

400

 

 

استاد محرابیون

 

A

جمعه

13-17

مدیریت دانش

20

صنعتی

تحقیق در عملیات پیشرفته

75

750

استاد قمی

A

یکشنبه

17-21

 

* دروس مدیریت استراتژیک پیشرفته و مدیریت تولید در ترم پاییز ارائه می گردد.