مجموعه مدیریت

برنامه کلاس های حضوری دکتری - پاییز 95- مجموعه مدیریت

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته  مجموعه مديريت

 

 

نام درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

600

استاد طورانی

A

یکشنبه

17-21

B

پنجشنبه

12-16

زبان عمومی

60

600

دکتر عالم زاده

A

دوشنبه

17-21

دروس تخصصی

آمار و کاربرد آن در مدیریت

70

800

استاد طورانی

A

یکشنبه

13-17

B

پنج شنبه

17-21

بازاریابی و رفتار مصرف کننده

60

750

استاد مروج

A

چهار شنبه

13:30-16:30

B

پنج شنبه

09-12

کدجدید-C چهارشنبه 17-21

مبانی سازمان و مدیریت

60

600

دکتر محرابیون

A

پنج شنبه

17-21

B

جمعه

09-13

مدیریت از دیدگاه اسلام

30

300

دکتر احسانی

A

جمعه

13-17

منابع انسانی و

رفتار سازمانی پیشرفته

 

20

 

300

 

A

متعاقبا اعلام می گردد