برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات - پاییز 95

اخبار پارسه
برنامه کلاسهای دکتری دروس تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات - پاییز 95
دوشنبه - ١٩ مهر ١٣٩۵

رشته مهندسي فناوری اطلاعات

 
 

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

60

600

استاد طورانی

A

یکشنبه

17-19

B

پنجشنبه ​12-16

زبان عمومی

60

600

استاد عالم زاده

A

دوشنبه

17-21

دروس تخصصی

فناوری اطلاعات

ساختمان داده ها

طراحی الکوریتم

90

90-900 *

استاد یوسفی

A

چهارشنبه

09-15

جمعه 13:30-19:30

شبکه های کامپیوتری

60

60-600

استاد رضوانی

A

جمعه 08-13
مهندسی اطلاعات - پایگاه داده پیشرفته 40 650 استاد عباسی فر A متعاقبا اعلام می شود
 

 

*  1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

   2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

   3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.