مهندسی شیمی

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد- پائیز 96- مهندسی شیمی

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته مهندسي شيمي

شروع دوره: پائیز 96

عنوان درس

ساعت

نام استاد

گروه

روز

ساعت

شهریه در طرح

(هزار تومان)

آزاد

بیمه

زبان تخصصی- عمومی

70

استاد عالم زاده

A

شنبه

17/30-20/30

700

700

مکانیک سیالات

50+10

استاد سرلک

A

جمعه

14-18

400

200

انتقال حرارت

40+10

استاد سرلک

A

جمعه

10/30-13/30

400

200

ریاضیات و کاربردها

60

استاد شادلو

استاد رستمی

A

پنج شنبه

13/30-17

600

380

سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

50

استاد رستمی

A

چهارشنبه

16-20

500

300

انتقال جرم و عملیات واحد

70+10

دکتر رستمی

A

پنج شنبه

08-12/30

700

400

ترمودینامیک

40+10

استاد سرلک

A

جمعه

07/30-10/30

400

200

کنترل فرآیند

30+10

استاد ریاضی

A

پنج شنبه

17/30-19/30

300

150

8 مرحله آزمون آزمایشی سراسری استاندارد

790

450

مشاوره و برنامه ریزی درسی گام به گام تخصصی آزمون دکتری مهندسی شیمی

400

100

 

* طرح بیمه چیست؟ داوطلبینی که در طرح بیمه شرکت می کنند علاوه بر دریافت تخفیف بالا و پرداخت حداقل هزینه، چنانچه قبولی دلخواه و اختیاری خود را کسب نکنند هزینه ثبت نام به ایشان به طور کامل عودت داده می شود.

مشاوره و برنامه ریزی رایگان: ارسال عدد 12 به 02184388