مهندسی کامپیوتر

برنامه کلاس های حضوری نکته و تست - کارشناسی ارشد - زمستان 95- مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته مهندسی  كامپيوتر و فناوری اطلاعات

 

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 96

عنوان درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

تاریخ و ساعت برگزاری

ساختمان گسسته

22

220

استاد یوسفی

کد A-روز 19 و 26 اسفند ساعت 8 الی 19

کد B- روز 6 و 11 فروردین 8 الی 19

ساختمان داده ها و

طراحی الگوریتم ها

32

320

استاد یوسفی

5 و 7 و 8 اسفند8  الی 20

مدار منطقي

12

120

استاد یوسفی

16 اسفند 8  الی 20

معماري کامپیوتر

16

160

استاد یوسفی

23 و 24 اسفند 8 الی 20

سيستم عامل

18

180

استاد سلامی

18 و 19 و 26 اسفند 8 الی 15

پایگاه داده

15

150

استاد سلامی

18 و 19 و 26 اسفند 15 الی 20

شبکه های کامپیوتری

20

200

استاد رضوانی

6 و 13 و 20 و 27 اسفند 15 الی 20

هوش مصنوعی

16

150

استاد طاهرپور

21 و 22 اسفند  10 الی 18

نظریه زبان ها و ماشین ها

20

200

استاد طاهرپور

24 و 25 فروردین 9 الی 19

سیگنال ها و سیستم ها

30

300

استاد ریحانی

چهارشنبه  21-16

شروع کلاس 4 اسفند

ریاضی مهندسی

16

60

استاد شادلو

19 و 20 اسفند 8 الی 16

پنجشنبه و جمعه

 
1- داوطلبانی که از کلاس های موسسه استفاده کرده اند از30 درصد تخفیف برخورداند.

2ـ سایر داوطلبین درصورت ثبت نامی همه دروس فوق از 20 درصد تخفیف برخوردار می شوند.

 

**** برنامه جدید ترم بهار پارسه را از اینجا مشاهده کنید ****