مجموعه زبان

برنامه کلاس های حضوری نکته و تست - کارشناسی ارشد - زمستان 95- مجموعه زبان

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته آموزش زبان

طرح 2 هفته ای پارسه

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 96        

عنوان درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

روز

ساعت

Teaching

12

70

دکتر فتحی

پنجشنبه (17 فروردین)

16:30-20:30

سه شنبه (22 فروردین)

16:30-20:30

پنجشنبه (31 فروردین)

16:30-20:30

Testing

6

40

دکتر فتحی

جمعه (25 فروردین)

17-20

جمعه (1 اردیبهشت)

17-20

                                                                       

ویژگی کلاس های نکته و تست ( طرح 2 هفته ای پارسه)

  • حل سوالات کنکور به روش تستی
  • بررسی گزینه ها و دام های تستی
  • آموزش نحوه تست زنی و برخورد با مسائل کنکور
  • ارائه راه های گزینه خوان و تشخیص گزینه صحیح