مدیریت

برنامه کلاس های حضوری نکته و تست - کارشناسی ارشد - زمستان 95- مجموعه مدیریت

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته مجموعه مدیریت

همراه اساتید با جمع بندی هوشمندانه و رسیدن به مرز تسلط  رتبه خود را تغییر دهید!!!)

 

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 96

عنوان درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

روز

ساعت

آمار و احتمال

15

150

استاد طورانی

جمعه 13 اسفند

17- 12

جمعه 20 اسفند

17- 12

جمعه 18 فروردین

17- 12

بازاریابی

12

120

استاد مروج

شنبه 14 اسفند

21- 17

شنبه 21 اسفند

21- 17

شنبه 19 فروردین

21- 17

تئوری مدیریت

20

200

دکتر محرابیون

پنج شنبه 19 اسفند

08-13

پنج شنبه 26 اسفند

08-13

پنج شنبه 17 فروردین

08-13

پنج شنبه  24 فروردین

08-13

ریاضی

15

150

استاد انصاری

پنج شنبه 19 اسفند

18- 13

پنج شنبه 26 اسفند

18- 13

پنج شنبه  17 فروردین

18- 13

اقتصاد خرد و کلان

16

160

دکتر صادقین

دو شنبه 16 اسفند

16:30-20:30

سه شنبه 17 اسفند

16:30-20:30

دو شنبه 23 اسفند

16:30-20:30

سه شنبه 24 اسفند

16:30-20:30

مدیریت از دیدگاه اسلام

8

100

دکتر احسانی

جمعه 20 اسفند

17-21

جمعه 18 فروردین 17-21
8 100

دکتر احسانی

جمعه 25 فروردین 13-21
 

   * دانشجویان کلاس های حضوری تابستان و پاییز در نکته تست کلاس مربوطه از 30 درصد تخفیف برخوردار می شوند. 

 

برنامه کلاس های نکته و تست آزمون دکتری

مجموعه مدیریت

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون دکتری 96

عنوان درس

ساعت

شهریه دانشجویان پارسه (هزار تومان)

شهریه دانشجویان غیر پارسه

 (هزار تومان)

نام استاد

روز

ساعت

تئوری مدیریت

18

90

160

دکتر محرابیون

شنبه 9 بهمن

21-30/16

پنج شنبه 14 بهمن

30/12- 8

پنج شنبه 21 بهمن

30/12- 8 

شنبه 23 بهمن

21-30/16