جذب نمایندگی موسسه پارسه در سراسر کشور برای سال 96

اخبار پارسه
جذب نمایندگی موسسه پارسه در سراسر کشور برای سال 96
دوشنبه - ۴ بهمن ١٣٩۵

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع می رساند، موسسه آموزش عالی آزاد پارسه در نظر دارد برای سال تحصیلی 97-96 در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از سراسر کشور نمایندگی فعال بپذیرد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در خواست می شود تقاضانامه خود را به همراه رزومه کاری از طریق آدرس ایمیل Shoab@Parseh.ac.ir ارسال نمایند.

موسسه در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست ها مختار است.