برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد- بهار 96 - مهندسی کامپیوتر و آی تی

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد- بهار 96 - مهندسی کامپیوتر و آی تی
يكشنبه - ٢۴ بهمن ١٣٩۵

رشته مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات

برنامه پارسه مهستان

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 96

عنوان درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

تاریخ و ساعت برگزاری

ساختمان گسسته

22

220

استاد یوسفی

A

19 و 26 اسفند 8  الی 20

B کد ویژه

6 و 11 فروردین 8 الی 19

ریاضی مهندسی

16

60

استاد شادلو

A

16 و 17 فروردین 8 الی 16

ساختمان داده ها و طراحی  لگوریتم ها

32

320

استاد یوسفی

A

5 و 7 و 8 اسفند 8  الی 20

B

7 و 8 و 9 فروردین 8 الی 19

مدار منطقي

12

120

استاد یوسفی

A

16 اسفند 8  الی 20

B

10 فروردین 8 الی 20

معماري کامپیوتر

16

160

استاد یوسفی

A

23 و 24 اسفند 8 الی 20

B

14 و 15 فروردین 8 الی 17

سيستم عامل

18

180

استاد سلامی

A

18 و 19 و 26 اسفند 8 الی 15

شبکه های کامپیوتری

20

200

استاد رضوانی

A

6 و 13 و 20 و 27 اسفند 15 الی 20

نظریه زبان ها و ماشین ها

16

160

استاد طاهرپور

A

24 و 25 فروردین 9 الی 17

پایگاه داده

15

150

استاد سلامی

A

18 و 19 و 26 اسفند 15 الی 20

هوش مصنوعی

12

120

استاد طارمیان

A

18 فروردین 8 الی 20

استاد طاهرپور

B

19 و 20 فروردین  15 الی 21

کامپایلر

11

110

استاد شاپوری

A

17 فروردین 8 الی 19

سیگنال ها و سیستم ها

30

300

استاد ریحانی

A

چهارشنبه  21-16 شروع کلاس 4 اسفند

مهندسی نرم افزار

14

140

استاد رضوانی

A

19 و 20 فروردین  8 الی 15

 

داوطلبانی که از کلاس های موسسه استفاده کرده اند از30 درصد تخفیف برخورداند.

سایر داوطلبین درصورت ثبت نامی همه دروس فوق از 20 درصد تخفیف برخوردار می شوند.