همایش های تخصصی دکتری و ارشد پائیز 96

اخبار پارسه
همایش های تخصصی دکتری و ارشد پائیز 96
چهارشنبه - ١٢ مهر ١٣٩۶

همایش تخصصی ارشد و دکتری 97 (رایگان)

محوریت همایش:

  • برنامه ریزی درسی
  • نحوه مطالعه صحیح
  • تحلیل کارنامه ها
  • فاکتورهای موفقیت
  • مشاوره فردی
  • نحوه مطالعه در دوران جمع‌بندی
  • زمانبندی آمادگی آزمون در پاییز - زمستان و بهار
  • استراتژی موفقیت و کاهش استرس

با حضور اساتید و رتبه‌های برتر

یک کلاس رایگان هدیه پارسه برای شرکت‌ کنندگان در همایش

رشته‌ها: