مراکز توزیع و پخش کتاب های انتشارات پارسه

اخبار پارسه
مراکز توزیع و پخش کتاب های انتشارات پارسه
سه شنبه - ٢٣ آبان ١٣٩۶

مراکز توزیع و پخش کتاب های انتشارات پارسه
1- مرکز توزیع و پخش و ارسال رایگان به سراسرکشور (قبول سفارش از طریق شماره تماس : 09382676615 جناب آقای مهدوی)
2- مرکز توزیع و پخش تهران ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب کوچه آبرو پلاک 8 پخش کتاب نوین (شماره تماس: 66404132 )
فروشگاه مرکزی ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب کوچه آبرو پلاک 7 بانک کتاب ( نوین ) (شماره تماس: 66408000)
3- خیابان انقلاب نبش 12 فروردین پلاک 1310 انتشارات الیاس (شماره تماس: 66955878)
4- خیابان انقلاب مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران پلاک ۱۳۱۲ انتشارات صانعی (شماره تماس : ۶۶۴۰۹۹۲۴)
5- میدان انقلاب بین خیابان ۱۲ فروردین و اردیبهشت جنب بانک صادرات ساختمان افق طبقه اول فروشگاه کاشفان (شماره تماس : ۶۶۴۸۵۲۷۶)
6- ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب پلاک ۱۲ فروشگاه عبادی (شماره تماس : ۶۶۹۷۸۶۸۰)
7- ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب نمایشگاه کتاب بیات پلاک ۱۶ غرفه کالج (شماره تماس : ۶۶۹۷۲۶۰۶)
8- ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب بازار بزرگ کتاب واحد ۱ کتابفروشی جوانه (شماره تماس : ۶۶۹۷۶۸۹۶)