مهندسی برق

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد مهندسی برق - تابستان 97

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

مهندسي برق

گرايش: الكترونيك ـ قدرت ـ مخابرات ـ كنترل ـ راه‌آهن برقي ـ مهندسي پزشكي

عنوان درس
نام استاد
گروه
روز
ساعت
ساعت
شهریه آزاد (تومان)
حضوری
آنلاین
رياضي مهندسي
دکتر شادلو
A
چهارشنبه
16-20
60
600/000
420/000
B
پنج‌شنبه
9:30-13:30
60
C
جمعه
14-18
60
معادلات
دکتر شادلو
A
چهارشنبه
14-16
30
300/000
210/000
B
پنج‌شنبه
7:30-9:30
30
C
جمعه
18-20
30
آمار و احتمال مهندسی
دکتر طورانی
A
چهارشنبه
9-13
30
300/000
210/000
B
شنبه
17-20
30
زبان عمومی- تخصصی
استاد عالم‌زاده
A
شنبه
17-20
35(پایه)
350/000
245/000
35 (پیشرفته)
350/000
245/000
مدار الكتريكي (1 و 2)
دکتر رجبعلی پناه
TA: مهندس طاهری
A
پنج‌شنبه
15-20
70
700/000
490/000
B
جمعه
8-13
70
الكترونيك 2و1
استاد ریحانی
TA: مهندس ملکان
A
پنج‌شنبه
9-14
60
600/000
420/000
B
جمعه
14-18
60
کنترل خطی
مهندس نژادمحمد
A
جمعه
14-18
60
600/000
420/000
تجزيه و تحليل سيستم
استاد ریحانی
A
پنج‌شنبه
14-20
70
700/000
490/000
B
جمعه
8-13
70
تحلیل سیستم های انرژی
ماشین های الکتریکی 1و2
استاد دولتیان
A
جمعه
7:30-13:30
80
800/000
560/000
الکترومغناطیس
دکتر فاخری
B
چهارشنبه
16-20
60
600/000
420/000
سیستم های دیجیتال
مهندس طاهری
A
سه‌شنبه
17-20
30
300/000
210/000
ثبت نام 5 کلاس (فرمول پارسه) با 40% تخفیف
 
نام گرایش
فرمول پارسه
الکترونیک
ریاضی مهندسی + معادلات + مدار+ الکترونیک+ (مدار منطقی یا آمار) + (سیگنال یا الکترومغناطیس)
مخابرات – سیستم
ریاضی مهندسی+ معادلات + مدار + سیگنال+ (الکترونیک یا الکترومغناطیس) + (مدار منطقی یا آمار)
مخابرات – میدان
ریاضی مهندسی+ معادلات + مدار+ الکترومغناطیس+ (الکترونیک یا سیگنال) + (مدار منطقی یا آمار)
مهندسی پزشکی
ریاضی مهندسی+ معادلات + مدار+ سیگنال + الکترونیک + کنترل 
قدرت-سیستم
ریاضی مهندسی+ معادلات+مدار+ ماشین و بررسی+ آمارو احتمال مهندسی + (الکترومغناطیس یا کنترل)
قدرت-الکترونیک
ریاضی مهندسی+ معادلات + مدار+ ماشین و بررسی+آمارو احتمال مهندسی + (الکترومغناطیس یا سیگنال)
کنترل
ریاضی مهندسی+ معادلات + مدار+ کنترل+آمارو احتمال مهندسی + (ماشین و بررسی یا سیگنال)
 
مشاوره رایگان و برنامه‌ریزی درسی با اساتید و رتبه های برتر: ارسال عدد 3 به 02184388
 

طرح ممتاز پویش + 

توضیحات طرح پویش: 8 مرحله آزمون انتخابی و سنجشی - مجموعه کامل منابع درسی با عنوان درس نامه - کتاب 5 سال کنکور ارشد با پاسخ تشریحی - همپا (هدف گذاری، مشاوره، پیگیری، ارتباط موثر) - مشاوره روانشناختی برای ایجاد مهارت‌های ذهنی - کلاس‌های رفع اشکال گام به گام - اردوهای حال خوب و پیشرفت تحصیلی + کلاس های آمادگی مطابق با فرمول پارسه با اساتید 
 
استرداد 100% هزینه در صورت عدم قبولی دلخواه با عقد قرارداد - پرداخت اقساطی شهریه

 

نام رشته
پویش
پویش +
آنلاین
حضوری
مهندسی برق
1/950/000
2/780/000
2/980/000
مهندسی مکانیک
1/950/000
2/980/000
3/650/000
مهندسی کامپیوتر
1/950/000
2/950/000
3/900/000
مهندسی عمران
1/950/000
2/950/000
3/800/000
مجموعه مدیریت
1/950/000
3/100/000
3/600/000
مجموعه روانشناسی
1/950/000
2/850/000
2/995/000
استرداد 100% هزینه در صورت عدم قبولی دلخواه با عقد قرارداد