مهندسی کامپیوتر

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر- نکته - تست 96

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات

برنامه پارسه مهستان

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 97

عنوان درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

تاریخ و ساعت برگزاری

زبان عمومی- تخصصی

10

120

استاد عالم زاده

A

22 اسفند سه‌شنبه 10 الی 20

ریاضی عمومی 1و2

24

240

استاد انصاری

A

پنج‌شنبه 10 اسفند و جمعه 11 اسفند 8 الی 20

معادلات

10

100

استاد انصاری

A

یکشنبه 19 و 26 فروردین 16 الی 21

ساختمان داده ها و طراحی  الگوریتم ها

30

300

استاد یوسفی

A

12و 19و 26 بهمن پنج‌شنبه 8  الی 19

ساختمان داده ها و طراحی  الگوریتم ها

30

300

استاد یوسفی

B

3 و 10 و 17 و 24 اسفند پنج‌شنبه 8  الی 16

مدار منطقي و معماری کامپیوتر

24

240

استاد یوسفی

A

18 اسفند جمعه 8 الی 20

ساختمان گسسته

16

160

استاد یوسفی

A

2 و9 و16 و23 اسفند چهارشنبه 16 الی 20

پایگاه داده

10

100

استاد سلامی

A

15 و 22 اسفند سه شنبه 30/16 الی 30/20

شبکه های کامپیوتری

20

200

استاد رضوانی

A

4 اسفند جمعه 14 الی 20

18 اسفند جمعه 8 الی 20

25 اسفند جمعه 14 الی 20

سيستم عامل

12

120

استاد سلامی

A

24 بهمن - 1 و 8 اسفند سه شنبه 30/16 الی30/20

هوش مصنوعی  

14

140

استاد شاهی

A

5 اسفند شنبه 14 الی 21

6 اسفند یکشنبه 14 الی 21

استاد شکری

B

5 اسفند شنبه 14 الی 21

6 اسفند یکشنبه 14 الی 21

مدار الکتریکی

12

120

استاد توسلی

A

9 و 16 فروردین پنج‌شنبه 8 الی 14

نظریه زبان ها و ماشین ها

16

224

استاد شاپوری

A

27 بهمن و 11 اسفند جمعه 8 الی 16

کامپایلر

12

168

استاد شاپوری

A

28 بهمن و 12 اسفند شنبه 14 الی 20

آمار

10

100

استاد طورانی

A

9 اسفند چهارشنبه 9 الی 14

13 اسفند یکشنبه 15 الی 20

VLSI

12

120

استاد یلمه

A

12 و 19 و 26 بهمن پنج‌شنبه 17 الی 21

سیگنال ها و سیستم ها

20

200

استاد ریحانی

A

17 اسفند پنج‌شنبه 8 الی 18

18 اسفند جمعه 8 الی 18

مهندسی نرم افزار

12

120

استاد رضوانی

A

20 فروردین دوشنبه ساعت 15 الی 21

27 فروردین دوشنبه ساعت 15 الی 21

 

* سایر داوطلبین درصورت ثبت نامی همه دروس فوق از 20 درصد تخفیف برخوردار می شوند.