مهندسی شیمی

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نکته - تست 96

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته مهندسی شيمي

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون ارشد 97

عنوان درس

ساعت

شهریه

(تومان)

نام استاد

گروه

شروع

روز

ساعت

ریاضیات و کاربردها

20

160

دکتر شادلو

دکتر رستمی

A

هفته اول اسفند

پنج‌شنبه

19-14

سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

15

120

دکتر رستمی

A

هفته اول اسفند

شنبه

20-16

انتقال جرم و عملیات واحد

20

160

دکتر رستمی

A

هفته اول اسفند

پنج‌شنبه

13-8

ترموديناميك

(ویژه مهندسی شیمی)

15

120

استاد ریاضی

A

هفته اول اسفند

جمعه

13-8

کنترل فرآیند

10

80

استاد ریاضی

A

هفته چهارم اسفند

پنج‌شنبه - جمعه

19-14

انتقال حرارت

12

96

استاد سرلک

A

هفته سوم اسفند

پنج‌شنبه 17 اسفند

مكانيك سيالات

12

96

استاد سرلک

A

هفته سوم اسفند

چهارشنبه 16 اسفند

سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی (کد ویژه فوق فشرده)

32

360

دکتر رستمی

A

هفته اول بهمن

جمعه

18-14

زبان عمومی و تخصصی

20

240

استاد عالم زاده

A

یکشنبه 20 اسفند

شنبه 25 فروردین

20-10