مجموعه مدیریت

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت - نکته تست 96

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته مجموعه مدیریت

 برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 97

عنوان درس

ساعت

شهريه

(هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

آمار و احتمال

16

190

استاد طورانی

A

سه شنبه 15 اسفند

17-21

سه شنبه 22 اسفند

17-21

سه شنبه 14 فروردین

17-21

سه شنبه 21 فروردین

17-21

بازاریابی

 

21

240

استاد مروج

 

A

پنج‌شنبه 17 اسفند

13-20

پنج‌شنبه 24 اسفند

13-20

پنج‌شنبه 23 فروردین

13-20

بازاریابی

(ویژه دانشجویانی که در کلاس استاد مروج شرکت داشتند)

12

140

B

جمعه‌ 18 اسفند

12-16

جمعه‌ 25 اسفند

12-16

جمعه‌ 17 فروردین

12-16

بازاریابی

(ویژه دانشجویانی که در کلاس استاد مروج شرکت داشتند)

12

140

C

شنبه 25 فروردین

14-20

پنج شنبه 30 فروردین

14-20

تئوری مدیریت

20

230

استاد محرابیون

A

پنج‌شنبه 17 اسفند

12/30- 8/30

پنج‌شنبه 24 اسفند

12/30- 8/30

پنج‌شنبه 16 فروردین

12/30- 8/30

پنج‌شنبه 23 فروردین

12/30- 8/30

پنج‌شنبه 30 فروردین

12/30- 8/30

B

جمعه 25 اسفند

16-21

جمعه 17 فروردین

16-21

جمعه 24 فروردین

16-21

جمعه 31 فروردین

16-21

ریاضی

16

190

استاد انصاری

A

چهارشنبه 16 اسفند

17-21

چهارشنبه 23 اسفند

17-21

چهارشنبه 15 فروردین

17-21

چهارشنبه 22 فروردین

17-21

اقتصاد خرد و کلان

16

190

استاد معیر

A

دوشنبه 14 اسفند

17-21

دوشنبه 21 اسفند

17-21

دوشنبه 20 فروردین

17-21

دوشنبه 27 فروردین

17-21

مدیریت از دیدگاه اسلام

10

100

استاد احسانی

A

جمعه 18 اسفند

16-21

جمعه 17 فروردین

16-21

زبان عمومی- تخصصی

16

192

استاد عالم زاده

A

جمعه 25 اسفند

14-20

شنبه 26 اسفند

10-20

B

جمعه 17 فروردین

14-20

شنبه 18 فروردین

10-20

 

* دانشجویان کلاس های حضوری تابستان و پاییز در نکته تست کلاس مربوطه از 30 درصد تخفیف برخوردار می شوند.

* سایر داوطلبان می توانند از تخفیف های زیر برخوردار شوند: