مجموعه روانشناسی

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی - تابستان 97

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

مجموعه روانشناسي

گرايش: روانشناسي عمومي و روانشناسي باليني، روانشناسی تربیتی، کودکان استثنائی

عنوان درس

نام استاد

گروه

روز

ساعت

ساعت

شهریه آزاد (تومان)

حضوری

آنلاین

زبان تخصصی

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

16- 13

40

400/000

280/000

آمار و روش تحقیق

استاد حبيبي

A

سه شنبه

20- 16

48

500/000

336/000

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

استاد مقدم

A

چهارشنبه

16-20

48

500/000

336/000

روانشناسی رشد

استاد مقدم

A

چهارشنبه

13-16

30

350/000

210/000

روانشناسی بالینی

استاد مقدم

A

پنج شنبه

9-13

48

500/000

336/000

روانشناسی فیزبولوژیک و انگیزش هیجان

استاد مقدم

A

پنج شنبه

13-16

40

450/000

280/000

روانشناسی عمومی

استاد مقدم

A

ارائه در ترم پائیز

30

300/000

210/000

ثبت نام 5 کلاس (فرمول پارسه) با 30% تخفیف

 

جهت مشاوره فردی و برنامه‌ریزی درسی با اساتید و رتبه‌های برتر عدد 10 را به 02184388 پیامک کنید.

 

* دروس طرح تضمین شامل:

-آمار و روش تحقیق

- روانشناسی رشد

- روانشناسی بالینی

- روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی        

-روانشناسی فیزبولوژیک و انگیزش هیجان.

 

طرح ممتاز پویش + 

توضیحات طرح پویش: 8 مرحله آزمون انتخابی و سنجشی - مجموعه کامل منابع درسی با عنوان درس نامه - کتاب 5 سال کنکور ارشد با پاسخ تشریحی - همپا (هدف گذاری، مشاوره، پیگیری، ارتباط موثر) - مشاوره روانشناختی برای ایجاد مهارت‌های ذهنی - کلاس‌های رفع اشکال گام به گام - اردوهای حال خوب و پیشرفت تحصیلی + کلاس های آمادگی مطابق با فرمول پارسه با اساتید 
 
استرداد 100% هزینه در صورت عدم قبولی دلخواه با عقد قرارداد - پرداخت اقساطی شهریه

 

نام رشته
پویش
پویش +
آنلاین
حضوری
مهندسی برق
1/950/000
2/780/000
2/980/000
مهندسی مکانیک
1/950/000
2/980/000
3/650/000
مهندسی کامپیوتر
1/950/000
2/950/000
3/900/000
مهندسی عمران
1/950/000
2/950/000
3/800/000
مجموعه مدیریت
1/950/000
3/100/000
3/600/000
مجموعه روانشناسی
1/950/000
2/850/000
2/995/000
استرداد 100% هزینه در صورت عدم قبولی دلخواه با عقد قرارداد