مهندسی کامپیوتر

اسلاید کلاسهای حضوری دکتری مهندسی کامپیوتر - IT - نکته تست 96

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

مهندسی كامپيوتر - فناوری اطلاعات

برنامه پارسه – مهستان

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون دکتری 96

عنوان درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

تاریخ و ساعت برگزاری

استعداد و آمادگی تحصیلی

(GMAT)

8

160

استاد طورانی

A

دوشنبه 23 بهمن ساعت 8 الی 16

زبان عمومی

10

200

استاد عالم زاده

A

یکشنبه 22 بهمن ساعت 10 الی 20

ساختمان داده ها و طراحی  الگوریتم ها

30

300

استاد یوسفی

A

12و 19و 26 بهمن پنج‌شنبه 8  الی 19

مدار منطقي و معماري کامپیوتر

22

220

استاد یوسفی

A

13 و 20 بهمن جمعه 8  الی 20

سيستم عامل پیشرفته

12

120

استاد یلمه

A

 11 و 18 و 25 بهمن چهارشنبه 17 الی 21

معماری پیشرفته

12

120

استاد یلمه

A

13 و 20 و 27 بهمن جمعه 17 الی 21

VLSI پیشرفته

12

120

استاد یلمه

A

12 و 19 و 26 بهمن پنج شنبه 17 الی 21

شبکه پیشرفته

15

150

استاد رضوانی

A

8 و 15 و 22 بهمن یکشنبه 16 الی 21

شناسایی الگو و یادگیری ماشین

10

100

استاد سبکرو

A

8 و 15 بهمن یکشنبه 17 الی 20

22 بهمن یکشنبه 16 الی 20

پایگاه داده پیشرفته

15

150

استاد شکری

A

7 و 14 و 21 بهمن شنبه 16 الی 21

 

کلاس های نکته و تست با رویکرد مرور و جمع بندی دروس خواهند بود، با این دیدگاه دانشجویانی که این دروس را نخوانده اند هم می‌توانند با استفاده از این کلاس‌ها بهترین نتیجه را داشته باشند.

◄ 84388 - 88922915