مجموعه مدیریت

برنامه کلاس های حضوری دکتری مجموعه مدیریت - نکته تست 96

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

مجموعه مدیریت

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون دکتری 96

عنوان درس

ساعت

شهریه

 (هزار تومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

استعداد و آمادگی تحصیلی

(GMAT)

8

160

استاد طورانی

A

دوشنبه 23 بهمن

8-16

زبان عمومی

10

200

استاد عالم زاده

A

یکشنبه 22 بهمن

10-20

تئوری مدیریت

12

150

استاد محرابیون

A

جمعه 6 بهمن

17-21

دوشنبه 16 بهمن

17-21

جمعه 20 بهمن

17-21

بازاریابی پیشرفته

9

150

استاد مروج

A

سه شنبه 24 بهمن

12-21

مدیریت از دیدگاه اسلام

10

200

استاد احسانی

A

چهارشنبه 25 بهمن

9/30-19/30