مجموعه روانشناسی

اسلاید کلاسهای حضوری دکتری مجموعه روانشناسی - نکته تست 96

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

مجموعه روانشناسي

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون دکتری 96 

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

(GMAT)

8

160

استاد طورانی

A

دوشنبه 23 بهمن

8-16

زبان عمومی

10

200

استاد عالم زاده

A

یکشنبه 22 بهمن

10-20

دروس تخصصی

آمار و روش تحقیق

10

150

استاد حبيبي

A

شنبه 14 بهمن

سه‌شنبه 17 بهمن

15-20

روانشناسی رشد

10

150

استاد مقدم

A

یکشنبه 15 بهمن

دوشنبه 16 بهمن

15-20

آسیب شناسی روانی

10

150

استاد مقدم

A

جمعه 27 بهمن

9-19

نوروسایکولوژی

10

150

استاد مقدم

A

سه‌شنبه 24 بهمن

چهارشنبه 25 بهمن

15-20