مجموعه زبان

اسلاید کلاسهای حضوری دکتری آموزش زبان - نکته تست 96

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

مجموعه زبان

کارگاه نکته و تست

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون دکتری 96

مقطع

عنوان درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

جلسه

روز و تاریخ

ساعت

عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

(GMAT)

8

160

استاد طورانی

-

دوشنبه 23 بهمن

8-16

زبان عمومی

10

200

استاد عالم زاده

-

یکشنبه 22 بهمن

10-20

دکتری

روش تحقیق

6

70

دکتر فتحی

جلسه اول

شنبه 7 بهمن

15-18

جلسه دوم

شنبه 14 بهمن

15-18

آزمون سازی Testing

6

70

دکتر فتحی

جلسه اول

شنبه 7 بهمن

18-21

جلسه دوم

شنبه 14 بهمن

18-21