مشاوره فردی و تخصصی ارشد و دکتری با اساتید و مشاورین (سراسر کشور)

اخبار پارسه
مشاوره فردی و تخصصی ارشد و دکتری با اساتید و مشاورین (سراسر کشور)
يكشنبه - ٢٧ خرداد ١٣٩٧

 

تهران

جهت تعیین وقت مشاوره حضوری فردی با اساتید تهران طبق جدول زیر: ارسال نام رشته به 02184388 از طریق پیامک.

 

 

سراسر کشور

جهت تعیین وقت مشاوره تلفنی در سراسر کشور نام رشته خود را به 02184388 پیامک نمائید.